เครื่องซีลปิดปากถุง มีทั้งแบบอัตโนมัติ และ แบบใช้แรงคน คุณสมบัติ และ วัตถุประสงค์หลักๆของเครื่อง คือ ทำการปิดปากถุงบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด หรือการป้องกันสิ่งต่างๆ จากภายนอกเข้าไปภายในบรรจุภัณฑ์ จะมีทั้งขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ ตามลักษณะการใช้งานในการซีลปากถุงแต่ละแบบ

การซีลปิดปากถุงมี 2 แบบ

คือ ซีลในแนวตั้งและซีลในแนวนอน เครื่องนี้จะพบมากในงานอุตสาหกรรมด้านอาหาร ด้านบรรจุภัณฑ์ สิ่งของใช้ในการอุปโภค บริโภคต่างๆ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ล้วนต้องการใช้ เพราะจะทำให้ตัวสินค้าดูดีเรียบร้อย สวยงาม น่าซื้อไปใช้ หรือที่เรียกว่า เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์นั่นเอง ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ เช่น อาหาร ขนม สินค้าอุปโภคและบริโภค รวมไปถึง ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ ฯลฯ ท่านสามารถเลือกใช้ตามลักษณะของงานได้ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ รอยซีลถุงจะมีความแตกต่างกัน มีตำแหน่งรอยซีลที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันออกไป

คุณลักษณะของ เครื่องซีลปิดปากถุง

คือ สามารถใช้เพื่อทำการซีล ปิดผนึกซองบรรจุภัณฑ์ รอยซีลปิดผนึกแน่น สวยงาม เช่น ซีลถุงขนม, ซีลซองกาแฟ, ซีลถุงผัก, ซีลถุงลูกชิ้น, ซีลถุงเนื้อ,ซีลถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม, ซีลถุงน้ำยาล้างจาน, ซีลถุงเมล็ดพันธุ์, ซีลถุงลาบิเนต, ซีลถุงฟรอยด์ และซีลถุงพลาสติกชนิดอื่นๆ ถุงจะถูกซีลอย่างดี ไม่รั่วซึม ทำให้สิ่งของหรือวัตถุที่อยู่ในถุงซีล เช่น อาหารหรือขนม ไม่ถูกปนเปื้อน คงความสดใหม่ กรอบ และอร่อยเก็บรักษาได้นานขึ้น และช่วยให้สินค้าไม่โดนฝุ่น ทำให้ดูใหม่อยู่เสมอแม้จะเก็บไว้ในสต็อกนาน เครื่องซีลปิดปากถุงมีหลายรุ่นให้ เลือกใช้งาน

เครื่องซีลถุงแบบมือกด เหมาะ สำหรับการซีลปิดปากถุงขนม สามารถใช้ในครัวเรือน โดยการเก็บรักษาขนมที่กินแล้วไม่หมดด้วยการซีลถุงเก็บ แทนการมัดด้วยยาง ทำให้อากาศไม่เข้า ช่วยให้เก็บรักษาได้อย่างยาวนาน หรือ สำหรับร้านค้านำไปซีลถุง แบ่งขนมจากกล่องใหญ่มาใส่ถุงเล็กเพื่อแบ่งจำหน่าย หรือ แม้ค้าทำเบเกอรี่ ใช้ซีลถุงคุกกี้ ถุงขนมให้กับลูกค้าเพื่อเพิ่มความสวยงามให้น่าซื้อ น่ารับประทานยิ่งขึ้น ซึ่งเครื่องซึลถุงแบบมือกด ก็มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามการใช้งาน

Read More