• 084-6789898
  • info@idgroup.in.th
จำหน่ายเครื่องซีล
จำหน่ายเครื่องซีลจำหน่ายเครื่องซีล

HOT Stamping , Coding Foil, ผ้าหมึกพิมพ์วันที่

สามารถใช้ได้กับบรรจุภัณฑ์ พื้นผิวที่แตกต่างกัน
เช่น ฟิล์ม กระดาษ หรือถุงฟอร์ยฯลฯ ผ้าหมึกบริษัทเรามีคุณภาพสูงและสามารถทนต่อรอยขีดขวนได้ดีเป็นพิเศษเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อุตสาหกรรมอาหาร ยาและเครื่องดื่มฯลฯ

HOT Stamping , Coding Foil, ผ้าหมึกพิมพ์วันที่ ฟอล์ยพิมพ์ลงบนซองบรรจุภัณฑ์ สำหรับพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ
มีสี ดำ แดง น้ำเงิน เหลือง ขาว ทอง เงิน
ขนาด 25, 30, 35, 50 มิลลิเมตร ยาว 122, 183 เมตร หรือตัดตามขนาดความต้องการ
ชนิดพิเศษ ห้องเย็น สเตอร์ไรท์ และ ทนต่อการขูด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพิมพ์ ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพิมพ์จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้งาน เวลาในการพิมพ์ว่าเหมาะสมกับวัสดุที่ใช้หรือไม่ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์ ด้วยปัจจัยที่ส่งผลต่อการหลุดลอกในการพิมพ์ ผ้าหมึกจะไม่สามารถ
ยึดติดได้ดี บนวัสดุที่ไม่มีจำพวก สารเคมี เช่น จารบี น้ำมันและคราบเหงื่อ ดังนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่บนพื้นผิวต่อสะอาดจาก
สารจำพวกนี้ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แห้ง เพื่อให้การพิมพ์มีคุณภาพสูง

Category:

Product description

สามารถใช้ได้กับบรรจุภัณฑ์ พื้นผิวที่แตกต่างกัน
เช่น ฟิล์ม กระดาษ หรือถุงฟอร์ยฯลฯ ผ้าหมึกบริษัทเรามีคุณภาพสูงและสามารถทนต่อรอยขีดขวนได้ดีเป็นพิเศษเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อุตสาหกรรมอาหาร ยาและเครื่องดื่มฯลฯ

HOT Stamping , Coding Foil, ผ้าหมึกพิมพ์วันที่ ฟอล์ยพิมพ์ลงบนซองบรรจุภัณฑ์ สำหรับพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ
มีสี ดำ แดง น้ำเงิน เหลือง ขาว ทอง เงิน
ขนาด 25, 30, 35, 50 มิลลิเมตร ยาว 122, 183 เมตร หรือตัดตามขนาดความต้องการ
ชนิดพิเศษ ห้องเย็น สเตอร์ไรท์ และ ทนต่อการขูด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพิมพ์ ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพิมพ์จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้งาน เวลาในการพิมพ์ว่าเหมาะสมกับวัสดุที่ใช้หรือไม่ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์ ด้วยปัจจัยที่ส่งผลต่อการหลุดลอกในการพิมพ์ ผ้าหมึกจะไม่สามารถ
ยึดติดได้ดี บนวัสดุที่ไม่มีจำพวก สารเคมี เช่น จารบี น้ำมันและคราบเหงื่อ ดังนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่บนพื้นผิวต่อสะอาดจาก
สารจำพวกนี้ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แห้ง เพื่อให้การพิมพ์มีคุณภาพสูง

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HOT Stamping , Coding Foil, ผ้าหมึกพิมพ์วันที่”