• 084-6789898
  • info@idgroup.in.th
จำหน่ายเครื่องซีล

เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว บน-ล่าง กึ่งอัตโนมัติ

เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว บน-ล่างกึ่งอัตโนมัติ ใช้สำหรับปิดกล่องกระดาษ เพื่อป้องกันฝุ่น และการเปิด มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง เช่น อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า, อุตสาหกรรมอาหาร, ร้านค้าทั่วไป และ การส่งออก เป็นต้น สะดวก รวดเร็วในการบรรจุสินค้า เพราะ ตัวเครื่องจะปิดเทปกาว ทั้งบนและล่างในเวลาเดียวกัน ตัวเครื่อง แข็งแรง ทนทาน เครื่องรุ่นนี้ สายพานขับเคลื่อนสินค้า อยู่ด้านบน และ ด้านล่าง เหมาะสำหรับ กล่องที่มีขนาดสูง

Product description

เป็นเครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว บน-ล่างกึ่งอัตโนมัติ ใช้สำหรับปิดกล่องกระดาษ เพื่อป้องกันฝุ่น และการเปิด มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง เช่น อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า, อุตสาหกรรมอาหาร, ร้านค้าทั่วไป และ การส่งออก เป็นต้น สะดวก รวดเร็วในการบรรจุสินค้า เพราะ ตัวเครื่องจะปิดเทปกาว ทั้งบนและล่างในเวลาเดียวกัน ตัวเครื่อง แข็งแรง ทนทาน เครื่องรุ่นนี้ สายพานขับเคลื่อนสินค้า อยู่ด้านบน และ ด้านล่าง เหมาะสำหรับ กล่องที่มีขนาดสูง

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว บน-ล่าง กึ่งอัตโนมัติ”

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Download