• 084-6789898
  • info@idgroup.in.th
จำหน่ายเครื่องซีล

เครื่องซีลปากถุงแบบสายพานต่อเนื่องแนวตั้งแบบตั้งโต๊ะแบบมีชุดพิมพ์วันที่ในตัว

FRD-1000 LW เป็นเครื่องซีลที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานหลากหลาย เช่น สามารถปรับระดับความเร็วของสายพานได้ มีการควบคุมอุณหภูมิในการซีลที่แม่นยำ และสามารถเลือกปรับอุณหภูมิได้ตามความเหมาะสมดังนั้นจึงสามารถ ใช้ งานได้อย่างกว้างขวาง เครื่องซีลรุ่นนี้ สามารถพิมพ์ตัวเลข วันผลิต และ หมดอายุ ไปพร้อมกับการซีล ตัวเลขที่พิมพ์ชัดเจน ไม่จาง หรือลบเลือน หมึกพิมพ์สีสม่ำเสมอแห้งเร็วสี การเปลี่ยนนั้นก็สามารถทำได้อย่าง ง่ายดาย สามารถพิมพ์อักษรแบบ R model ได้ 2 บรรทัด  เหมาะกับสินค้าประเภทอาหาร ที่ต้องการ บอกถึงวันที่ผลิต และ หมดอายุ ประเภทน้ำ ของเหลวและชนิดที่เป็นผง

Product description

FRD-1000 LW เป็นเครื่องซีลที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานหลากหลาย เช่น สามารถปรับระดับความเร็วของสายพานได้ มีการควบคุมอุณหภูมิในการซีลที่แม่นยำ และสามารถเลือกปรับอุณหภูมิได้ตามความเหมาะสมดังนั้นจึงสามารถ ใช้ งานได้อย่างกว้างขวาง เครื่องซีลรุ่นนี้ สามารถพิมพ์ตัวเลข วันผลิต และ หมดอายุ ไปพร้อมกับการซีล ตัวเลขที่พิมพ์ชัดเจน ไม่จาง หรือลบเลือน หมึกพิมพ์สีสม่ำเสมอแห้งเร็วสี การเปลี่ยนนั้นก็สามารถทำได้อย่าง ง่ายดาย สามารถพิมพ์อักษรแบบ R model ได้ 2 บรรทัด  เหมาะกับสินค้าประเภทอาหาร ที่ต้องการ บอกถึงวันที่ผลิต และ หมดอายุ ประเภทน้ำ ของเหลวและชนิดที่เป็นผง

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เครื่องซีลปากถุงแบบสายพานต่อเนื่องแนวตั้งแบบตั้งโต๊ะแบบมีชุดพิมพ์วันที่ในตัว”

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Download