• 084-6789898
  • info@idgroup.in.th
จำหน่ายเครื่องซีล

Automatic Liquid Packaging Machine

DXD Series เครื่องบรรจุของเหลวอัตโนมัติ ใช้ได้ทั้งกับของเหลวที่มีความหนืดตัวน้อย เช่น นม น้ำนมถั่วเหลือง เครื่องดื่ม ซอสถั่วเหลือง น้ำส้มสายชู ไวน์ น้ำผลไม้ เป็นต้น ในขณะบรรจุลงถุงสามารถ sterilize ฟิล์มด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต (UV)ระบบทำงานอัตโนมัติทุกขั้นตอน ตั้งแต่ ขึ้นรูปถุง พิมพ์ตัวอักษร sterilize ฟิล์มด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต(UV) ก่อนการบรรจุลงถุง ซีลและตัดได้ในเวลาเดียวกัน

SKU: DXD Series Category:

Product description

DXD Series เครื่องบรรจุของเหลวอัตโนมัติ ใช้ได้ทั้งกับของเหลวที่มีความหนืดตัวน้อย เช่น นม น้ำนมถั่วเหลือง เครื่องดื่ม ซอสถั่วเหลือง น้ำส้มสายชู ไวน์ น้ำผลไม้ เป็นต้น ในขณะบรรจุลงถุงสามารถ sterilize ฟิล์มด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ระบบทำงานอัตโนมัติทุกขั้นตอน ตั้งแต่ ขึ้นรูปถุง พิมพ์ตัวอักษร sterilize ฟิล์มด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต(UV) ก่อนการบรรจุลงถุง ซีลและตัดได้ในเวลาเดียวกัน

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Automatic Liquid Packaging Machine”

คลิปวีดีโอสินค้า