• 084-6789898
  • info@idgroup.in.th

ประโยชน์ของการบรรจุภัณฑ์สินค้าแบบสุญญากาศ

เทคโนโลยีสูญญากาศเป็นที่นิยมใช้กันมากในต่างประเทศ สำหรับในประเทศไทยมีการนำมาใช้กันมากขึ้นทั้งภาคการค้าขนาดใหญ่และขนาด เล็ก เป็นกระบวนการบรรจุที่เป็นผลทำให้มีระดับออกซิเจนภายในภาชนะบรรจุปิดสนิท มีปริมาณลดลงกว่าปกติ ซึ่งเป็นผลทำให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษา แต่ในขณะเดียวกัน อาจเอื้ออำนวยต่อการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ได้เช่นกัน โดยเฉพาะแบคทีเรียชนิด Clostridium botulinum ซึ่งผลิตทอกซินที่มีชื่อว่า botulism แบคทีเรียชนิดนี้จะเจริญในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ในขณะที่เชื้อจุลินทรีย์ทั้งที่ทำให้เกิดการเสื่อมเสียและที่ทำให้เกิดโรคมักเจริญในสภาวะที่มีออกซิเจน Clostridium botulinum บางชนิดสามารถเจริญได้ที่อุณหภูมิห้องเย็น แต่อุณหภูมิที่เหมาะสม คืออุณหภูมิห้อง เชื้อกระจายทั่วไป จึงสามารถปนเปื้อนลงไปในอาหารได้ เราสามารถควบคุมการเจริญ เชื้อนี้ได้จากการควบคุมค่า aw ให้ต่ำกว่า 0.93 และ pH ต่ำกว่า 4.6 การบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ภายใต้สุญญากาศทำโดยการดึงเอาอากาศภายในภาชนะ หรือภายในผลิตภัณฑ์ออกไปและผนึกแน่นไม่มีอากาศเข้าไปได้อีก ส่งผลให้ระดับ ออกซิเจนภายในภาชนะบรรจุปิดสนิทมีปริมาณลดลงกว่าปกติจะสังเกตได้ว่ามีการหด งอตัวของภาชนะที่บรรจุแนบชิดกับตัวผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ของการบรรจุภัณฑ์สินค้าแบบสุญญากาศ ป้องการการเสื่อมเสียของอาหาร (food spoilage) จากจุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจน เช่น …

เทคนิคการถนอมอาหารด้วยก๊าซไนโตรเจน

ปัจจุบันได้มีการนำวิทยาการเกี่ยวกับการนำก๊าซชนิดต่าง ๆ มาใช้สำหรับกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารมากขึ้น เพื่อช่วยรักษาคุณภาพ และคุณค่า ทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารนั้น ๆ ไว้ให้นานที่สุด ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มอายุการเก็บรักษาอาหารนั่นเอง กระบวนการบรรจุแบบ Gas-Flushing เป็นการบรรจุผลิตภัณฑ์ให้อยู่ภายใต้บรรยากาศของก๊าซชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซไนโตรเจน โดยการพ่นก๊าซชนิดที่ต้องการเข้าไปแทนที่อากาศภายในภาชนะบรรจุ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้สำหรับ ไล่ก๊าซออกซิเจนในภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ไวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation Reaction) เช่น อาหารที่มีไขมันมาก น้ำผลไม้ เป็นต้น ก๊าซที่ใช้สำหรับพ่นเข้าไปแทนที่อากาศภายในภาชนะบรรจุสามารถมีหลายชนิดด้วยกัน เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซไนโตรเจน (N2) ก๊าซออกซิเจน (O2) เป็นต้น แต่ก๊าซที่นิยมใช้กันมากที่สุดในระบบ Gas Flushing ในอุตสาหกรรมอาหาร คือ ก๊าซไนโตรเจน …

เจาะลึก!! คุณสมบัติ คุณลักษณะ ของ เครื่องซีลปิดปากถุง

เครื่องซีลปิดปากถุง มีทั้งแบบอัตโนมัติ และ แบบใช้แรงคน คุณสมบัติ และ วัตถุประสงค์หลักๆของเครื่อง คือ ทำการปิดปากถุงบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด หรือการป้องกันสิ่งต่างๆ จากภายนอกเข้าไปภายในบรรจุภัณฑ์ จะมีทั้งขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ ตามลักษณะการใช้งานในการซีลปากถุงแต่ละแบบ การซีลปิดปากถุงมี 2 แบบ คือ ซีลในแนวตั้งและซีลในแนวนอน เครื่องนี้จะพบมากในงานอุตสาหกรรมด้านอาหาร ด้านบรรจุภัณฑ์ สิ่งของใช้ในการอุปโภค บริโภคต่างๆ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ล้วนต้องการใช้ เพราะจะทำให้ตัวสินค้าดูดีเรียบร้อย สวยงาม น่าซื้อไปใช้ หรือที่เรียกว่า เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์นั่นเอง ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ เช่น อาหาร ขนม สินค้าอุปโภคและบริโภค รวมไปถึง ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ ฯลฯ ท่านสามารถเลือกใช้ตามลักษณะของงานได้ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ …